ผลิตภัณฑ์
 สุขภาพและความงาม

ความเชื่อมั่น > ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจได้

 ใบอนุญาตให้ผลิต และจำหน่าย จากภาครัฐบาลและหน่วยงานของรัฐฯ 

 ใบรับรองวิทยฐานะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทยโบราณ มีความรู้ด้าน 

 เภสัชกรรม-สมุนไพรต่างๆ ที่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ-ร่างกายของมนุษย์ ฯ

 หนังสือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สมุนไพรไทยกามเทพ กรมทรัพย์สินทางปัญญาฯ   

 

.ใบอนุญาต ให้สมุนไพร แบรนด์กามเทพ ทำการขายส่ง และค่าส่งได้ ประเภทที่ ๑

 

 

   ใบอนุญาต ให้จำหน่ายสมุนไพร แบรนด์กามเทพ ประเภทขายปลีก ให้กับผู้บริโภคได้ ประเภทที่ ๒

 

            

 

สมุนไพรกามเทพ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

 

.ใบอนุญาตให้ผลิต เพื่อจำหน่ายและการบริโภค

 

 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในองค์ความรู้ในด้านพืชผลไม้และสมุนไพรต่างๆเพื่อให้เป็นคุณประโยชน์ต่อร่างกายของมนุษย์ฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อยากเห็นคนไทย มาช่วยกันสนับสนุนสินค้าไทย กินของไทย ใช้สมุนไพรไทย เงินไม่รั่วไหลออกนอกประเทศ ดังไกลไปทั่วโลก ถ้าไทยไม่ช่วยไทย แล้วใครจะมาช่วยเรา เราต้องช่วยกัน มากกว่าจะมาจับผิดกันนะครับ

 

ใบอนุญาต

 
Copyright © 2013-2015 สมุนไพรกามเทพ All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus