ผลิตภัณฑ์
 สุขภาพและความงาม

ธุรกิจ หมายถึง บุคคลหรือองค์กรที่มีหน้าที่ผลิตและจำหน่ายสินค้า การบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค แบ่งออกเป็น3ระดับ ธุรกิจขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ธุรกิจที่จัดขึ้นตามลำดับและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเรียกว่า บริษัท มีเป้าหมายสำคัญคือผลกำไร แต่ก่อนได้กำไร ต้องทำผลประโยชน์ให้เกิดกับผู้บริโภคอย่างเต็มที่ มากกว่าเงินที่ลูกค้าจ่ายและต้องมีค

 
Copyright © 2013-2015 สมุนไพรกามเทพ All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus